Skrivare Rallylydnad

Skrivaren i rallylydnad ansvarar för att fylla i domarens avdrag och kommentarer i protokollen som de tävlande sedan får efter avslutad tävling. Skrivaren kan också ha till uppgift att hjälpa domaren med banbyggnation. Utöver kurstillfället genomför deltagarna även en obligatorisk teoridel via webben samt aspiranttjänstgöring vid tävling. Deltagarna ansvarar själva för sin aspiranttjänstgöring. När alla delar är avklarade skickas underlag in till SBK för auktorisation. I kursavgiften ingår webtjänsten SBK Utbildning, instruktör, examination och fika.

Förkunkapskrav:
– God kännedom om rallylydnadens regelverk
– Innan utbildning påbörjas skall deltagare rekommenderas av SKK läns-eller specialklubb, ungdomsförbund eller SBK lokalklubb eller distrikt.

Datum: 2 november 2019
Kostnad: 600 kr
Kursledare: Elin Viklund, domare och skrivare rallylydnad
Sista anmälningsdag: 25 september
Anmälan sker via denna länk!

För båda utbildningarna gäller att lokalklubbar tillhörande Östra Svealand Hundungdom har förtur. Det går bra för andra att ställa sig på reservlista under anmälningstiden. Om utbildningarna ej är fyllda vid anmälningstidens slut erbjuds reserverna plats i turordning. Utbildningarna sker i samarbete med Studiefrämjandet.