Anordna U-DM

Arrangörskompendium Ungdoms-DM

U-DM är en inofficiell tävling där en distriktsmästare i varje gren och klass utses.

Distriktsmästarna kvalar dessutom till U-SM vilket innebär att distriktet står för flertalet kostnader. Alla grenar behöver inte anordnas av samma klubb eller på samma datum, så vill man endast anordna U-DM i enstaka grenar går det alldeles utmärkt. Som arrangör för U-DM får ni som klubb alla intäkter, medan distriktet står för kostnaderna. En förmånlig (och rolig!) tävling för både era medlemmar och er som klubb!

Den här guiden fungerar som en lathund med stöd och hjälp till er som vill arrangera U-DM i en eller flera grenar. Mycket av informationen i denna guide är hämtad från Lathunden för U-SM (https://www.skk.se/sv/SHU/for-styrelsen/arrangera-tavling/lathundar-for-arrangorer/Lathund-for-U-SM-arrangorer/), men anpassad för U-DM.

Innehåll:

1. Arbetets början

2. Ansök om U-DM

3. Inbjudan och anmälningar

4. Ekonomi

5. Domare och övriga funktionärer

6. PM

7. Dagarna innan tävlingen, kom-ihåg lista

8. Tävlingarna

9. Prisutdelning

– Distriktsmästare

– Kval

– Bästa klubb

– Resultatlistor och redovisning

1. Arbetets början

Vad roligt att ni vill arrangera U-DM! Det första ni ska göra är att ha ett möte där alla idéer skrivs ner. Här följer några förslag på frågor ni kan ställa er:

– Ska vi ha U-DM i alla grenar, eller endast i en/flera? För ett U-DM behöver inte alla grenar anordnas av samma klubb eller på samma datum, så vill man endast anordna enstaka grenar går det bra. Ett U-DM kan även genomföras i samband med en vanlig officiell tävling.

– Var kan vi ha tävlingarna?

– När ska vi ha U-DM? U-DM behöver genomföras innan sista anmälningsdatum till U-SM i maj/juni för att kvalet till U-SM ska kunna genomföras. (April brukar vara en bra månad för U-DM)

– Vilka kan vi samarbeta med? (andra lokala hundungdomsklubbar, brukshundsklubbar, länsklubbar, studiefrämjandet etc.)

– Vilka kan och vill ingå i arbetsgruppen?

2. Ansök om U-DM

En ansökan om att ni vill arrangera U-DM skickas till distriktets styrelse (ordforande@oshu.se). I ansökan skriver ni vilken/vilka klubbar som tänkt arrangera vilken/vilka grenar, datum tävlingen ska genomföras, samt namn, adress, mejl och telefonnummer till kontaktpersonen styrelsen kan prata med angående tävlingen. Styrelsen kommer därefter gå igenom ansökan. Bra att veta är att om flera klubbar ansökt om samma gren prioriteras den arrangör som ansöker om att arrangera U-DM i flest grenar.

Samtliga i arbetsgruppen ska även läsa igenom reglera för U-DM. Dessa finns på distriktets hemsida (oshu.se > dokumentbank > stadgar och regler).

3. Inbjudan och anmälningar

En inbjudan ska i god tid skickas ut till samtliga medlemmar i distriktets klubbar. Mejla SHUs kansli om de har möjlighet att göra detta. Har de inte möjlighet kan ni be distriktsstyrelsen om hjälp. Inbjudan bör även läggas ut på distriktets sociala medier.

Information som bör stå i inbjudan:

– Datum och samlingstid

– Vilka grenar och klasser som arrangeras

– Plats

– Om eventuell mat/fika kan köpas på plats

– Sista anmälningsdatum

– Avgift

– (Efterlys frivilliga funktionärer om det behövs)

Ni som klubb tar emot anmälningarna vilket lättast görs genom ett digitalt formulär. Ni bestämmer även anmälningsavgiften själva i samråd med distriktsstyrelsen och sista anmälningsdatum.

4. Ekonomi

Som arrangör för ett U-DM får ni som klubb behålla alla anmälningsavgifter (samt intäkter från eventuell försäljning av fika). Distriktet står för de flesta kostnader (mot redovisade av kvitton):

– Arvoden och milersättning till domare och auktoriserade funktionärer

– Mat till funktionärer

– Pokaler och rosetter (hämtas av arrangören i distriktslokalen)

– Priser (ca 500 kr/gren)

Övriga kostnader som kan tillkomma som distriktet ej står för (däremot kan ni alltid mejla distriktets styrelse om bidrag):

– Hyra av tävlingsplats

– Boende för domare

– Inköp av material (block, pennor, papper, sopsäckar, toapapper, städmaterial etc)

– Inköp av tävlingsmaterial till respektive gren

5. Domare och övriga funktionärer

Enligt reglerna för U-DM ska samtliga grenar ha auktoriserade domare om officiella regler så föreskriver. I lathunden för U-SM (finns på SHUs hemsida) finns information om vilka övriga funktionärer som behövs för varje gren.

6. PM

Ett PM ska skickas ut till de tävlande i god tid innan tävlingen (gärna 2–3 veckor innan tävlingen). Följande information bör finnas med i PMet:

– Datum, plats och tid för anmälan

– Vägbeskrivning

– Ett preliminärt tidsprogram om flera grenar/klasser arrangeras samtidigt

– Kontaktuppgifter till ansvariga personer (det är bra om det finns ett mobilnummer som de tävlande kan ringa)

– Information om ev mat/fika, toaletter etc.

– Skriv vad som gäller vid återbud (startavgiften betalas endast tillbaka mot uppvisande av läkar- och /eller veterinärintyg)

– Gärna domarnas och tävlingsledarnas namn

– Information om löptikar

– Eventuella sponsorer och deras loggor

7. Dagen innan tävlingen – kom-ihåg lista:

o Sätt upp information på anslagstavlor, eventuell skiss på området, tidsprogram, anmälan, startlistor etc.

o Skyltar för parkering

o Skyltar för toaletter och vatten

o Markering av planer med ringband

o Kolla att internetuppkopplingen fungerar

o Dator och skrivare testkörs

o Kolla musik- och ljudanläggningen till freestyle/HtM (finns att låna av distriktet)

o Tält till sekretariat och domare

o Tält/rum till anmälan

o Sätt upp sopsäckar och bajspåsar

o Förbereda eventuellt fika

o Se till att första förbandslåda till människor och hundar finns

8. Tävlingarna

U-DM genomförs enligt officiella regler med få tillägg i vissa grenar/klasser. Se reglerna för U-DM. I lathunden för U-SM (finns på SHUs hemsida) finns mer tips och information om vilket material och som behövs inför respektive gren.

9. Prisutdelning

Ni bestämmer hur prisutdelningen ska gå till. Se till att ha förberett alla priser innan utdelningen och kom ihåg att tacka av domare och funktionärer.

– Distriktsmästare

Distriktsmästare blir den som vinner respektive klass i varje gren. I agilityn läggs resultaten från hoppklass och agilityklass ihop till ett totalt resultat. Därefter utses distriktsmästaren i agility i respektive storleksklass samt svårighetsgrad.

– Kval

Distriktsmästarna kvalar till U-SM vilket innebär att distriktet står för kostnaden av anmälningsavgiften (kvalande ansvarar själva för anmälan till U-SM), boendebidrag på 500 kr om U-SM arrangeras utanför ÖSHUs distrikt, resa med distriktets buss till

U-SM och matpaket om arrangören tillhandahåller det. (Tävlande som inte kvalat till U-SM via U-DM kan såklart fortfarande anmäla sig direkt till U-SM, men får då inget bidrag av ÖSHU.)

– Bästa klubb

Om flera grenar har genomförts under U-DMet kan det vara roligt att slå ihop alla resultat och utse bästa klubb.

– Resultatlistor och redovisning

Kom ihåg att spara resultatlistor, både digitalt och utskrivna.

Lycka till med arrangeringen av U-DM!

Vid frågor kan ni alltid vända er till distriktets styrelse!