Erbjudanden

Utbildningar hos ÖSHU

Efter genomförd utbildning kommer lokalklubben att få tillbaka 50 % av anmälningsavgiften för sina deltagare. Detta gäller endast utbildningar, dvs inte workshops, föreläsningar etc. Denna regel gäller till och med det år deltagaren fyller 25 år, därefter får klubben inte tillbaka några pengar. Om en anmäld deltagare uteblir från kursen får man inte tillbaka kursavgiften. Det är viktigt att inbetalningen av kursavgiften kommer från lokalklubbens konto. Detta eftersom det ska vara förankrat i lokalklubbens styrelse att personen går kursen samt att vi bara betalar tillbaka kursavgiften till lokalklubbens konto och inte till privatpersoners konton.