Allmänna regler

Vid för många anmälda måste lokalklubbarna med flera deltagare anmälda själva välja vem som ska få gå utbildningen och inte. Anledningen till att vi gör på detta sätt är för att medlemmar från så många olika klubbar som möjligt ska få möjlighet att gå utbildningen. Exempel: Lokalklubb X har anmält 8 st medlemmar till en utbildning och lokalklubb Y har endast anmält 1 deltagare. Utbildningen blir även snabbt fulltecknad och alla anmälda kan inte gå kursen. Då kommer lokalklubb X att få välja ut ett visst antal av deras anmälda som ska få gå kursen och resterande som inte får gå denna kurs kommer då att beredas plats på nästa utbildningsstart.

Efter genomförd utbildning kommer lokalklubben att få tillbaka 50 % av anmälningsavgiften för sina deltagare. Detta gäller endast utbildningar, dvs inte workshops, föreläsningar etc. Observera att lokalklubben inte får tillbaka några pengar för deltagare över 25 år. Om en anmäld deltagare uteblir från kursen får man inte tillbaka kursavgiften. Det är viktigt att inbetalningen av kursavgiften kommer från lokalklubbens konto. Detta eftersom det ska vara förankrat i lokalklubbens styrelse att personen går kursen samt att vi bara betalar tillbaka kursavgiften till lokalklubbens konto och inte till privatpersoners konton.