Policy angående alkohol och droger

Akohol- och drogpolicyn säger att ingen, varken ungdom eller vuxen ledare, får använda alkohol eller droger i samband med våra aktiviteter och arrangemang. Detta är inte enbart för att det är skadligt för den som använder det, utan även för att det absolut inte ska förekomma när en tränar och tävlar med hund.

Sveriges Hundungdoms Policy angående alkohol och droger

  • Alla aktiviteter och arrangemang som anordnas av Sveriges Hundungdom ska enligt stadgarna vara alkohol- och drogfria. Det är inte förenligt med föreningens verksamhet att alkohol och droger används.
  • Sveriges Hundungdom arrangerar inga evenemang där alkohol eller droger är tillåtna.
  • Sveriges Hundungdom använder sig inte av gåvor i form av alkohol.
  • Som medlem i Sveriges Hundungdom är det inte tillåtet att uppträda påverkad vid föreningens aktiviteter. Det är heller inte tillåtet att nyttja alkohol eller droger vid aktiviteter som innebär övernattningar, även om schemalagd aktivitet inte förekommer på kvällstid.
  • Medlem i Sveriges Hundungdom ska vid upptäckten av någon som uppträder påverkad i föreningens verksamhet prata med personen. Om medlemmen inte själv vill göra detta ska information lämnas till ordförande, annan styrelseledamot eller funktionär snarast.
  • Medlem som är i behov av hjälp ska erbjudas detta i form av kamratstöd eller kontakt med sakkunniga.
  • Såväl styrelseledamöter som föreningens funktionärer skall vara goda förebilder för Sveriges Hundungdoms medlemmar och utåt i samhället.
  • Ungdomsrådet är ytterst ansvariga för att denna policy efterlevs.

Förklaringar till Sveriges Hundungdoms policy när det gäller alkohol och droger

Sveriges Hundungdoms styrelse, Ungdomsrådet (UR), har skrivit ned vilka riktlinjer som gäller för organisationen. I våra stadgar har det alltid stått att vår verksamhet ska vara alkohol- och drogfri men Policy angående alkohol och droger förtydligar vad som menas med detta och vad som gäller. Vår organisation har en stor spridning i ålder bland medlemmarna. Denna policy gäller även medlemmar som är över 18 år att inte använda alkohol eller droger vid våra aktiviteter. Vi anser att alkohol och droger varken passar ihop med hundar och hundsport eller med verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar.

Alla aktiviteter ska vara alkohol- och drogfria

Med ”alla” så menas just precis det och det gäller också på alla olika nivåer inom Sveriges Hundungdom. Att vid alla möten, träffar, kurser, läger, tävlingar och arrangemang så ska det inte förekomma varken alkohol eller droger.

Gåvor och representation

Sveriges Hundungdom ska inte ge bort någon form av alkoholvaror i present eller bjuda på alkohol.

Medlemmar som är påverkade

Det är inte tillåtet för Sveriges Hundungdoms medlemmar att vara påverkade av alkohol eller droger vid våra aktiviteter. Det gäller också arrangemang där man sover över och när det inte är någon schemalagd aktivitet på kvällen. Denna person ska omedelbart lämna aktiviteten och är det en minderårig, ska personens vårdnadshavare kontaktas för hjälp med hämtning. Är personen en av klubbens medlemmar, ska uppföljning ske genom kamratstöd, se nedan.

Om någon skulle bryta mot policyn

Om en medlem ser eller får vetskap om att någon annan är/eller har varit påverkad under någon av Sveriges Hundungdoms verksamheter ska denna agera. Antingen genom att själv prata med den det berör eller informera ordförande, någon annan i styrelsen eller en funktionär på klubben snarast.

Kamratstöd

Om en medlem är i behov av hjälp ska hon/han kunna erbjudas det i form av kamratstöd eller genom att få kontakt med sakkunnig/professionell hjälp.

Goda förebilder

Styrelsemedlemmar och alla Sveriges Hundungdoms funktionärer ska fungera som goda förebilder, när det gäller att avstå från alkohol och droger, för våra övriga medlemmar men även utåt i samhället.

Ungdomsrådet är ytterst ansvariga 

För att policyn om alkohol och droger efterlevs.