Funktionärsutbildningar i Rallylydnad!

Varmt välkommen till Östra Svealand Hundungdoms funktionärsutbildningar i rallylydnad! Under hösten kommer vi att arrangera både en tävlingssekretarutbildning samt en skrivarutbildning i rallylydnad. Utbildningarna går helgen 2-3 november med en efterföljande träff för de blivande tävlingssekreterarna. Det går bra att gå bara en av utbildningarna eller båda två. Observera att de har varsin anmälningslänk.

Du hittar mer information och anmälan till utbildningarna under deras respektive kurssidor för Tävlingssekretare och Skrivare!

För båda utbildningarna gäller att lokalklubbar tillhörande Östra Svealand Hundungdom har förtur. Det går bra för andra att ställa sig på reservlista under anmälningstiden. Om utbildningarna ej är fyllda vid anmälningstidens slut erbjuds reserverna plats i turordning. Utbildningarna sker i samarbete med Studiefrämjandet.