Bidragsansökan


Vem/vilka kan söka bidragen

Bidraget kan sökas av lokalklubbar under Östra Svealands Hundungdoms distrikt.

Krav

Bidragsansökan ska skickas in av en medlem i lokalklubbens ordinarie styrelse. Att en ansökan om bidrag ska skickas in ska ha tagits beslut om på ett av lokalklubbens
styrelsemöte och ska vara protokollfört.

När ska bidragen sökas

Det finns två perioder för ansökan av bidrag, en på våren och en på hösten:

Period 1Period 2
Ansökan öppnar1a januari1a augusti
Ansökan stänger31a mars31a oktober
Beslut tasUnder april månad.
Besluten ska meddelas senast
30e april.
Under november månad.
Besluten ska meddelas senast
30e november.
Betalas utEfter inkommet
betalningsunderlag*.
(senast 31a december samma år)
Efter inkommet
betalningsunderlag*. (senast 30e
juni nästkommande år)

Bidragsansökningar efter sista ansökningsdag kommer inte att handläggas. Lokalklubben
ansvarar själva för att i så fall skicka in en ny ansökan under nästkommande period.

Bidragen betalas ut efter att lokalklubben skickat in ett betalningsunderlag. Giltigt
betalningsunderlag är exempelvis en faktura, utdrag eller kvitto för ansökt kostnad.

Vad ska bidraget gå till

I bidragsansökan ska syfte och motivering till ansökan ges. Syftet med bidraget är att hjälpa
hela lokalklubben på lång sikt. Bidrag kan exempelvis sökas för:

  • Utbildningskostnader, tex för instruktörsutbildning.
  • Större inköp, tex av agilityhinder, gräsklippare, skrivare etc.
  • Årsmöteskostnader tex hyra av lokal, aktivitet i samband med mötet etc.
  • Mästerskap, tex arrangemang av U-SM eller klubbmästerskap.

Hur mycket bidrag kan sökas

Hur mycket bidrag som distriktet har att dela ut varierar. Dessutom kan det variera mellan hur
många klubbar som ansöker om bidrag per period. Distriktets styrelse ansvarar för att i
besluten om utdelningen av bidrag sikta på att göra utdelningen (över båda perioderna) jämn mellan klubbarna i förhållande till deras medlemsantal. I beslutet ska även syfte och
motivering till bidraget tas i beaktande.

Hur skickas bidragsansökan in

Bidragsansökan sker genom att nedanstående formulär fylls i och skrivs under (ok även med
digital underskrift). Formuläret mejlas därefter in till ostrasvealandsHU@gmail.com senast
31a mars / 31a oktober