Utbilda dig till allmänlydnadsinstruktör!

Östra Svealands Hundungdom bjuder in till Allmänlydnadsinstruktörsutbildning!

Målet med kursen är att utbilda allmänlydnadinstruktörer med kompetens att hålla kurs i allmänlydnad för valpar och vuxna hundar. I kursen ingår böckerna Bra relation av Kenth Svartberg, Mentalitetsboken av Kenth Svartberg och Blixt samt Härliga valptid av Blixt. Det bjuds på vegetarisk lunch och fika samtliga dagar.

Instruktör: Hampus Stavem
Datum: 15-16 september, 7 oktober, 13-14 oktober, 21 oktober. Klockan 9.00-16.00
Plats: Stockholmsavdelningens BK, Kista
Max antal deltagare: 10 st

Förkunskapskrav:
• Medlem i SBK/SHU
• Genomförd SBK grundmodul
• Rekommendation från din lokalklubb

För att senare erhålla utbildningsbevis krävs:
• Närvarat under minst 80% av utbildningen
• Genomförd L1:a (kan genomföras efter utbildningen)
• Genomfört och redovisat projektarbete
• Ha ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt till människor och lärande

Sista anmälan: 31 augusti, ungdomar mellan 6-25 år och medlemmar i en lokalklubb under ÖSHU har förtur till platserna. Anmälan sker till: anna.hook01@gmail.com och ska innehålla: Namn, ålder, adress, telefonnummer, lokalklubb, vem som rekommenderat dig (namn, styrelsepost samt telefonnummer). Kursavgiften på 4000 kr ska betalas in på plusgiro 4330968-1. Betalningsmottagare är Östra Svealands Hundungdom och på inbetalningskortet anger du namn, klubb samt vilken kurs det gäller. Det är viktigt att inbetalningen av kursavgiften kommer från lokalklubbens konto. Detta eftersom det ska vara förankrat i lokalklubbens styrelse att personen går kursen samt att vi bara betalar tillbaka kursavgiften till lokalklubbens konto och inte till privatpersoners konton. Efter genomförd utbildning kommer lokalklubben att få tillbaka 50 % av anmälningsavgiften för sina deltagare under 25 år. Om en anmäld deltagare uteblir från kursen får man inte tillbaka kursavgiften.

Har du frågor kontakta Anna Höök på anna.hook01@gmail.com eller på 072 554 54 88.
Varmt välkommen med din anmälan!