Utbilda dig till agilityinstruktör steg 2!

Inbjudan till A2-utbildning, steg 2 agilityinstruktörsutbildning

Målet med utbildningen är att då du har blivit godkänd har du kunskap att leda agilitykurser på
tävlingsnivå.

Lärare: Eva Marie Wergård
Frågor: Nathalie Mårtensson, nathaliem@live.se
När: Helg 1: 19/1 2019 kl. 12.00 – 20.00 och 20/1 kl. 9.00 – 17.00
Helg 2: 2-3/3 2019 kl. 9.00 – 17.00
Var: Teori i Östra Svealands lokal i Kärrtorp och praktik i Haninge Hundhall

Förkunskapskrav:

  • Godkänd A1-instruktör
  • Varit agilityinstruktör efter A1 för minst två agilitykurser
  • Tävlat officiella agilitytävlingar
  • Dokumenterad agilityträning för agilityinstruktör eller tävlingsekipage
  • Kunskap om tävlingsregler i agility
  • Rekommenderad av klubbstyrelse

Utbildningen omfattar ca 32 lektionstimmar á 45 minuter och är fördelad på två helger som båda
är obligatoriska. Individuellt hemarbete tillkommer mellan utbildningshelgerna samt efteråt. I
utbildningen ingår bl.a. grupparbeten, individuella redovisningar och praktiskt, pedagogiskt arbete
med agilityekipage och även träning med egen hund.

Kursdeltagarens insatser på samtliga delar vägs samman och ett skriftligt omdöme fås av läraren
och sedan utfärdas ett kursbevis.

OBS! Du behöver ha tillgång till en hund du kan träna med på utbildningen under båda helgerna.
Det kan inte vara en valp eller alltför oerfaren hund.

Kursavgift: 3500 kr inkl. fika. Medtag egen lunch/ middag.
Anmälan: Sker via Studiefrämjandet. Klicka här för att anmäla dig! Sista anmälningsdag är nu förlängd.

Instruktörer som tillhör hundungdomsklubbar inom Östra Svealands Hundungdom har förtur till
platserna. Vid för många anmälda måste lokalklubbarna med flera deltagare välja vem som ska få
gå utbildningen och inte. Efter genomförd utbildning kommer lokalklubben (tillhörande ÖSHU) att få tillbaka 50 % av anmälningsavgiften för sina deltagare. Observera att lokalklubben inte får tillbaka några pengar för deltagare över 25 år (gäller från det året deltagaren fyller 26 år). Om en anmäld deltagare uteblir från kursen får man inte tillbaka kursavgiften.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet. Varmt välkomna!