Utbildning SBK-instruktör!

Målet med kursen är att utbilda allmänlydnadinstruktörer med kompetens att hålla kurs i allmänlydnad för valpar och vuxna hundar. SBK instruktörsutbildning gör att du blir instruktör inom SBK med allmänlydnaden som bas. SBK Instruktör kommer att bli obligatorisk innan man kan vidareutbilda sig till instruktör inom något annat specialområde. Denna utbildning ersätter tidigare Grundmodul och allmänlydnadsmodul som behövdes för att bli allmänlydnadsinstruktör

Instruktör: Hampus Stavem
Datum (samtliga klockan 9-16):
2–3 mars
23–24 mars
30–31 mars
13-14 april
5 maj
Plats: Stockholmsavdelningens BK, Kista
Max antal deltagare: 10 st

I kursen ingår böckerna Bra relation av Kenth Svartberg, Mentalitetsboken av Kenth Svartberg och Blixt, samt Härliga valptid av Blixt. Det bjuds på vegetarisk lunch och fika samtliga dagar.

Förkunskapskrav:

 • medlem och aktiv i en hundungdomsklubb/SBK lokalklubb/ras- eller annan SKK-klubb
 • rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb
 • minst två kurser som assisten/hjälpinstruktör under den senaste tvåårsperioden
 • gått minst en kurs med egen hund
 • tycka om att arbeta med människor och hundar
 • god förebild för andra hundägare
 • god allmänlydnad på egen hundFör att senare erhålla utbildningsbevis krävs:
 • 90% närvaro på praktikträffarna
 • godkänd utvärdering på praktikkursen- godkända tester och prov i arbetsrummet
 • genomförda och redovisade projektarbete
 • gott pedagogiskt förhållningssätt
 • godkänd i samtliga inlämningsuppgifter
 • projekthund/ar med minst två moment som återfinns i Allmänlydnadspasset
 • godkänd på samtliga punkter i Allmänlydnadspasset med den egna hunden
 • godkänd av extern examinator på praktikkursen
 • ha ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt till människor och lärande

Sista anmälan: 15 februari, ungdomar mellan 6-25 år och medlemmar i en lokalklubb under ÖSHU har förtur till platserna.
Anmälan: namn skickas till anna.hook01@gmail.com, en anmälningslänk från studiefrämjandet kommer senare.

Kursavgiften på 4500 kr ska betalas in på plusgiro 4330968-1. Betalningsmottagare är Östra Svealands Hundungdom och på inbetalningskortet anger du namn, klubb samt vilken kurs det gäller. Det är viktigt att inbetalningen av kursavgiften kommer från lokalklubbens konto. Detta eftersom det ska vara förankrat i lokalklubbens styrelse att personen går kursen samt att vi bara betalar tillbaka kursavgiften till lokalklubbens konto och inte till privatpersoners konton. Efter genomförd utbildning kommer lokalklubben att få tillbaka 50 % av anmälningsavgiften för sina deltagare under 25 år. Om en anmäld deltagare uteblir från kursen får man inte tillbaka kursavgiften.

Har du frågor kontakta Anna Höök på anna.hook01@gmail.com eller på 072-554 54 88.

Varmt välkommen med din anmälan!